Bolí vás klouby? Máte potíže s ostruhami? Léčíte se po zranění pohybového aparátu? Máte potíže s akne ? Objednejte se k nám!

MUDr.Tomáš Doležel
sestřička Jana Doleželová
Okružní 2160
288 02 Nymburk

327 340 153, 602 601 960 - přímo do ordinace v ord. hodinách

dolezel.dr@seznam.cz

Rázová vlna

Rázová vlna

O rázové vlně

Klinické indikace

V průběhu času se akustické vlny prokázaly jako efektivní neinvazivní metoda léčení lokalizovaných muskuloskeletálních patologií, zahrnujících epikondylitidu, patní ostruhy a plantární fascitidu, poruchy rotátorové manžety, spoušťové body, různé chronické tendinopatie a mnohé další indikace. 

Oblasti aplikace rázové vlny

Extrakorporální terapie rázovou vlnou se nejčastěji používá v rehabilitaci, ortopedii a sportovním lékařství.

 

Aplikace v rehabilitaci jsou nejčastěji spojeny s léčbou chronických onemocnění svalů a šlach, bolestí zad a krku a ošetřování spoušťových bodů. Ve srovnání s konvenční manuální a instrumentální terapií je SWT mimořádně účinná, zkracuje dobu léčby a přináší lepší dlouhodobé výsledky. Nejběžnější indikace zahrnují:
 • bolesti v ramenou
 • epikondylitida
 • bolest v kříži
 • bolest Achillovy šlachy
 • patelární tendinitida
 • léčba spoušťových bodů
Ortopedické aplikace rázovou vlnou se zaměřují na léčbu kalcifikací, bolestivých exostóz, různých tendonitid a zhoršeného hojení zlomenin. SWT nabízí alternativu v mnoha případech, kdy se zdá být nevyhnutelný chirurgický zákrok. Hlavní diagnózy jsou:
 • zamrzlé rameno 
 • periarthritis humeroscapularis 
 • calcar calcanei/ patní ostruha 
 • artritické změny - sekundární symptomy 
 • achillodynie
 • laterální a ulnární epikondylitida
Terapie rázovou vlnou se velmi často využívá ve sportovním lékařství, a to pro své účinky při léčbě měkkých tkání a regeneraci. Díky tomu se může maximálně zkrátit doba rekonvalescence po zranění. Běžné indikace jsou:
 • svalová distenze
 • prodloužená léčba kloubní distorze
 • bolest v tříslech
 • bolest v kyčlích
 • bolest v kříži
 • achillodynie

 

Definice rázové vlnyshockwave therapy applicator_SWT_BTL
 

Rázová vlna je vlastně akustické vlnění s extrémně vysokými špičkami energie, podobné vlnám, ke kterým dochází v atmosféře po explozivní události, jako je např. blesk nebo aerodynamický třesk ( vzpomeňte na tryskové letadlo ). Od ultrazvuku se rázová vlna liší svou extrémně velkou amplitudou tlaku. Kromě toho ultrazvuk většinou tvoří periodické kmitání, zatímco rázová vlna je samostatný puls.

 
Vývoj terapie rázovou vlnou

Výraz „terapie rázovou vlnou“ označuje pulzy mechanického tlaku, které se šíří lidským tělem ve formě vlny. Terapie rázovou vlnou byla poprvé použita v roce 1980 pro rozbití ledvinových kamenů pacienta (Journal of Urology, 1982). Během minulých dvou desetiletí se tato metoda stala standardním postupem pro léčbu ledvinových a močových kamenů.

Léčebný účinek rázové vlny

Extrakorporální terapie akustickou vlnou (na rozdíl od litotripsie) není určena k drcení tkání, ale spíš k vyvolání mikroskopických intersticiálních a extracelulárních biologických účinků, které zahrnují regeneraci tkáně. V moderní léčbě bolesti je energie akustické vlny vedena od bodu vzniku, což je generátor akustické vlny, prostřednictvím vodivého gelu do bolestivých tělesných partií, kde se aplikuje její hojivý účinek. 

painful shoulde_ tendonitis_calcification_SWT_BTL          heel pain_ heel spur_plantar fasciitis_SWT_BTL

 

 

Léčebné účinky

 

JAK PROBÍHÁ INTERAKCE MEZI RÁZOVÝMI VLNAMI A TKÁNĚMI BĚHEM TERAPIE
URYCHLENÍ REGENERACE TKÁNĚ A BUNĚČNÉHO RŮSTU
Neovaskularizaceshockwave therapy effects_SWT_BTL
Pro zahájení a udržování procesů regenerace poškozených tkáňových struktur je nezbytný vyživující krevní tok. Aplikace akustických vln vytváří ve šlachách a kostech kapilární mikrotrhlinky a výrazně zvyšuje hodnotu indikátorů růstu, jako jsou endoteliální NO-syntéza (eNOS), vaskulární endotelový růstový faktor (VEBR), antigen proliferujících buněk (PCNA) a kostní morfogenetický protein (BMP).
Tyto dva procesy stimulují růst a remodelaci nových arteriol. Nové cévy zlepší prokrvení a okysličení, což vede k rychlejšímu hojení jak cévy, tak i kosti.
Potlačení chronických zánětů
K chronickému zánětu dochází tehdy, když zánětlivá reakce není zcela potlačena. Může poškodit zdravé části těla a vést k chronické bolesti. Aktivita žírných buněk, které se podílejí na zánětlivém procesu, může být zvýšena prostupující akustickou vlnou.
Po aktivaci žírných buněk může následovat syntéza chemokinů a cytokinů. Uvolnění prozánětlivých směsí může v případě potřeby pomoci obnovit normální hojivé a regenerační procesy.
Stimulace kolagenu
Produkce dostatečného množství kolagenu je nutnou podmínkou procesu regenerace tkáně. Terapie rázovou vlnou urychluje prokolagenní syntézu. Nově vytvářená kolagenová vlákna jsou formována do podélné struktury. Tato nově vzniklá vlákna šlach jsou hustší a tužší.
 
shockwave therapy effects_stimulation of collagen_SWT_BTL
Akustické vlny podporují neovaskularizaci a produkci kolagenu a obnovují hojení.
 
 
ANALGESIE A OBNOVA MOBILITY
 Rozptyl mediátoru bolesti „substance P“
Substance P je neurotransmiter, který předává informaci bolesti prostřednictvím uhlíkových vláken. Tento neuropeptid je obecně spojován s intenzivní, přetrvávající a chronickou bolestí. Je využíván k předávání zpráv bolesti centrálnímu nervovému systému. Snížením koncentrace substance P se snižuje stimulace aferentních nociceptivních vláken a tím zmenšuje bolest. Snížení množství substance P, histaminů a ostatních nociceptivních metabolitů rovněž pomáhá potlačit rozvoj zánětlivých otoků.
 
Rozpouštění kalcifikovaných fibroblastů
Hromadění kalcia je nejčastěji výsledkem mikrotrhlin nebo jiného poranění šlachy. Akustické vlny rozbíjejí stávající kalcifikace. Terapie akustickou vlnou spustí biochemickou dekalcifikaci usazeného kalcia s konzistencí zubní pasty a ošetřování šlachy. Granulární částice kalcia jsou odplavovány lymfatickým systémem. 
shockwave therapy effects_painful shoulder X-ray_SWT_BTLpainful shoulder_shockwave therapy effects_SWT_BTL
Rentgenové snímky před terapií.                         Rentgenové snímky po 3 ošetřeních rázovou vlnou
Uvolnění spoušťových bodů
Spoušťové body jsou hlavní příčinou bolesti v zádech, krku, ramenou a končetinách. Jsou spojeny s hmatatelnými uzlinami v napnutých svazcích svalových vláken a mají extrémně smrštěné sarkomery. Dysfunkční sarkomery se smrští tak těsně, že začínají bránit svému vlastnímu prokrvování. To způsobuje hromadění odpadních produktů. které postupně dráždí senzorická nervová zakončení, což pak způsobuje ještě větší kontrakci. Tento začarovaný kruh je nazýván „metabolickou krizí“. Ačkoliv přesné léčebné účinky terapie akustickou vlnou jsou stále nejasné, dá se předpokládat, že dodávaná akustická energie odblokuje „kalciovou pumpu“. Tím zvrátí metabolickou krizi v myofilamentech a uvolní spoušťové body.
 shockwave therapy effects_release of trigger points_SWT
Akustické vlny uvolňují extrémně smrštěné sarkomery ve spoušťových bodech..